Impresum

Za túto internetovú stránku zodpovedá:

HERMETIC-Pumpen, s.r.o.
Lud'ka Matury 642
530 12 Pardubice
Phone +420-466652841
Fax +420-466652841
office.cz@hermetic-pumps.eu

DIČ CZ28823664, IČ 28823664, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Hradec Králové, oddiel C, vložka 29656

Konateľ: Ing. Pavel König, Revoluční 284, 53003 Pardubice, Česká republika /
Dr. Andreas Wolf, Gewerbestrasse 51, 79194 Gundelfingen, Německo.

Koncept, návrh a realizácia internetovej stránky:

Agentúra pre webdesign: ahorn. gmbh – agentur für gestaltung und medienproduktion