Víta vás firma HERMETIC-Pumpen s.r.o.

Firma HERMETIC-Pumpen s.r.o., Pardubice, je lokálnym špecialistom v oblasti čerpacej techniky a oficiálnym zastúpením nasledujúcich podnikov pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

 • HERMETIC-Pumpen GmbH
 • Aurum Pumpen GmbH
 • Weller Pumpen GmbH

Naše meno zaručuje technickú kompetentnosť, servis a flexibilitu. Zamestnávame skúsených a vyškolených inžinierov s podrobnými znalosťami o produktoch.

Poskytneme vám podporu vo všetkých oblastiach: od voľby vhodných čerpadiel až po zaistenie ich optimálnej prevádzky. Naše portfólio zahŕňa všetko od jednoduchého a nezáväzného poradenstva až po optimalizáciu zariadenia a koncept optimálneho zásobovania náhradnými dielmi. Sme tam, kde nás potrebujete. Pri uvádzaní čerpadla do prevádzky sme vám radi k dispozícii.

Sieť spoločností HERMETIC v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, Rakúsku a Maďarsku nám umožňuje koordináciu a realizáciu cezhraničných projektov.

Značky a produkty

Čerpadlá sú naša vášeň

Lederle-Hermetic má za sebou ako výrobca čerpadiel dlhú a úspešnú minulosť. Po založení v 1866 sa firma LEDERLE neustále ďalej rozvíjala a v roku 1954 predstavila prvé hermeticky tesné odstredivé čerpadlo, takzvané čerpadlo so zapuzdreným motorom. Od roku 1969 sa tieto čerpadlá úspešne vyrábajú a predávajú pod firemným názvom HERMETIC-Pumpen GmbH.

V roku 1974 bola založená firma HERMETIC-Pumpen GesmbH, Klosterneuburg ako zväz stredne veľkých výrobcov s cieľom predávať špeciálne čerpadlá v Rakúsku, Poľsku, Českej a Slovenskej republike, Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

V roku 1990 sa z českej/slovenskej pobočky stala dnešná firma HERMETIC-Pumpen s.r.o.

Ako špecialisti v oblasti čerpacej techniky pokrývame svojimi značkami a výrobkami množstvo odborov a použití.

Opýtajte sa nás! Zašlite nám dopyt! Pre vaše procesy nájdeme vhodné riešenie.

Marki i produkty


Firma HERMETIC-Pumpen GmbH zaujíma v oblasti bezupchávkových čerpadiel významnú pozíciu na svetovom trhu.

Široký program čerpadiel HERMETIC s čerpadlami so zapuzdreným motorom, čerpadlami s magnetickou spojkou, vývevami a objemovými čerpadlami obsahuje okrem štandardných vyhotovení aj množstvo špeciálnych konštrukcií a variantov na špecifické použitia.

Oblasť využitia čerpadiel HERMETIC je v rozmedzí teplôt kvapaliny od – 160 °C do + 480 °C, pri systémových tlakoch do 120 MPa a výkonoch od 1 kW do 690 kW. Doteraz bolo celosvetovo použitých na to najnáročnejšie čerpanie viac než 260 000 čerpadiel HERMETIC.

Naše zákaznícke služby zahŕňajú uvedenie do prevádzky, prestavby a inšpekcie, ďalej servis, spoľahlivé dodávky náhradných dielov a 24-hodinovú horúcu linku pre núdzové prípady.

Výrobňa sídli v Gundelfingene (Nemecko), neďaleko Freiburgu. Prezencia na svetovom trhu je zaistená vlastnými kanceláriami, zmluvnými dielňami a zastúpeniami vo viac než 50 krajinách. Prostredníctvom firmy HERMETIC-Pumps Inc. USA majú naši zákazníci k dispozícii aj vlastné servisné centrum v Severnej Amerike. Dynamické trhy v ázijsko-tichomorskej oblasti pokrývame prostredníctvom nášho podniku v Číne.


Naše odvetvie

Chémia / Ropa a plyn / Chladiarenská technika / Energie

Čítaj viac

Naše produkty

Hermetické odstredivé čerpadlá

 • Čerpadlá so zapuzdreným motorom na použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
  • jednostupňové vyhotovenia
  • viacstupňové vyhotovenia
  • ponorné varianty čerpadiel
 • Čerpadlá so zapuzdreným motorom na použitie v oblastiach bez nebezpečenstva výbuchu
  • jednostupňové vyhotovenia
  • viacstupňové vyhotovenia
 • Čerpadlá s magnetickou spojkou
  • jednostupňové vyhotovenia
  • viacstupňové vyhotovenia

Vývevy a vákuové systémy
 • Kvapalinovo-okružné vývevy
  • Vyhotovenia s mechanickou upchávkou
  • Vyhotovenia s magnetickou spojkou
  • Vyhotovenia so zapuzdreným motorom
 • Vákuové zariadenia – balená jednotka (Package Unit)
Čítaj viac

Objemové čerpadlá s rotačnými piestami
 • Zubové čerpadlá
 • Zubové čerpadlá s vnútorným ozubením
 • Čerpadlá s rotačnými piestami

Monitorovacie zariadenia
 • Monitorovanie stavu zaplnenia
 • Monitorovanie teploty
 • Monitorovanie polohy rotora
 • Monitorovanie smeru otáčania
Čítaj viac


Odstredivé čerpadlá sú srdcovou záležitosťou našej firmy. Skúsenosti z úspešného použitia viac než 30 000 čerpadiel sa neustále odráža na ďalšom vývoji našich produktov. Pritom je veľa čerpadiel vyrobených na zákazku špeciálne podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Odstredivé čerpadlá Habermann sa používajú predovšetkým tam, kde sa čerpajú abrazívne alebo abrazívne/korozívne látky. Súčiastky sa dôkladne vyberajú pri zohľadnení ďalších faktorov, ako je napríklad teplota alebo chemické zloženie čerpaných látok. Naše odstredivé čerpadlá majú dlhý čas životnosti a nízke prevádzkové náklady. I pri potrebných údržbárskych prácach vám optimalizovaná konštrukcia ušetrí čas a peniaze, napr. vďaka krátkym prestojom. Servis a blízkosť klientom je pre nás už viac než 40 rokov samozrejmosťou. Naša technická služba zákazníkom, zložená zo skúsených inžinierov a technikov, sa denne zaoberá koncepciou čo najlepšej realizácie požiadaviek zákazníkov v oblasti čerpania.

Čítaj viac

Naše odvetvie

Chémia, ťažiarstvo a spracovanie rudy, železo a oceľ, kamene a pôda, energia, razba tunelov / špeciálne podzemné staviteľstvo.


Naše produkty

K dispozícii sú dva produktové rady našich čerpadiel.

Elasticky vyložené čerpadlá:

 • HPK
  • korozívne látky a ľahké až vysoké opotrebovanie

Kovové čerpadlá *:

 • NPW
  • ľahké až stredné opotrebovanie
 • NPK/NP
  • stredné až vysoké opotrebovanie
 • KB/KBK/KBH/KBKM
  • vysoké opotrebovanie

*Všetky stroje sa môžu použiť aj pre korozívne látky

Sektory

Chemický priemysel

Chemický priemysel vyrába širokú škálu produktov pre rôzne sféry. Jedným z hlavných zameraní je výroba medziproduktov pre rôzne priemyselné odvetvia, ako sú:

 • anorganické základné chemikálie
 • petrochemikálie
 • polyméry
 • jemné a špeciálne chemikálie

Chemický priemysel vynakladá veľké úsilie na zlepšenie bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Vychádza z celkovej koncepcie „trvalo udržateľného rozvoja“, ktorá sleduje ekologické, environmentálne, ekonomické a sociálne ciele. Hermeticky uzavreté čerpadlá tak pomáhajú chrániť životné prostredie a užívateľov, ale tiež zabraňujú vnútornej a vonkajšej kontaminácii.

Všetky HERMETICKÉ technológie sa v chemickom priemysle dajú prispôsobiť. Sú navrhnuté podľa nasledujúcich čerpacích charakteristík: vysoká alebo nízka prevádzková teplota, vysoký alebo nízky tlak v systéme, vysoký tlak pár.

Ropný a plynárenský priemysel

Konštantné procesy sa považujú za spoločnú hlavnú charakteristiku ropného a plynárenského priemyslu. Rafinérie, petrochemické závody, priemysel spracovania plynu a ďalšie aplikácie si vo vašich výrobných závodoch vyžadujú najvyššiu dostupnosť a bezpečnosť.

Minulé, ako aj budúce výzvy čoraz viac charakterizuje silná konkurencia, rýchlo sa meniace trhy a silné zameranie nákladov na životný cyklus.

Riešenia, ktoré vyhovujú vašim individuálnym požiadavkám, pomáhajú zlepšiť vašu výrobu a prepravu cenných tekutín a znižujú prevádzkové náklady.

Odstredivé čerpadlá sa často používajú v rafinériách a petrochemickýc závodoch.

Chladenie

Priemyselná mraziarenská a chladiaca technika musí spĺňať najvyššie štandardy kvality. HERMETIC ponúka efektívne a spoľahlivé čerpadlo pre vaše chladiace zariadenia. Hermeticky uzavreté čerpadlá predstavujú bezpečný a kontrolovaný spôsob čerpania chladív.

Naše čerpadlá chladív novej generácie boli navrhnuté pre všetky aplikácie: Bez ohľadu na to, či ide o NH3, CO2, zmesi vody a glykolu, syntetické oleje alebo iné, čerpadlá HERMETIC z nášho sortimentu všeobecné požiadavky spĺňajú.

Naše čerpadlá so zapuzdreným motorom sa používajú v širokej škále aplikácií už viac ako 5 desaťročí:

 • Potravinársky priemysel: chladiarenské skladovanie, chladenie a hlboké mrazenie prírodnými a syntetickými chladivami
 • Rekreačné a športové zariadenia: napríklad bobové dráhy, klziská a hokejové štadióny
 • Moduly elektronických a výkonových meničov v mobilných (železničných) a stacionárnych aplikáciách (pobrežné veterné turbíny)
 • Chladiace moduly v chemickom priemysle; K dispozícii sú aj čerpadlá, ktoré možno použiť v potenciálne výbušnej atmosfére
 • Systémy lyofilizácie a chladenia oleja pre transformátory
 • Databázy: riadiace skrine a serverovne chladené CO2
 • Absorpčné chladiace aplikácie s bromidom lítnym a NH3

Bezupchávková chladiace čerpadlá

Jednostupňové čerpadlo so zapuzdreným motorom, typ CAMR

Viacstupňové čerpadlo so zapuzdreným motorom, typ CAM

Jednostupňové čerpadlo so zapuzdreným motorom, typ CNF

Energia

Obnoviteľné zdroje energie sú nevyhnutné pre trvalo udržateľnú výrobu. Spoločnosť HERMETIC Pumpen môže ponúknuť spoľahlivé a dlhotrvajúce riešenia.

Potenciál slnečnej energie je väčší ako súčasná svetová spotreba energie. Nové solárne elektrárne sú schopné produkovať od 50 do 250 mW a sú teda vhodné na výrobu lacnej energie. Motorové čerpadlá HERMETIC so zapuzdreným motorom majú širokú škálu aplikácií v solárnych systémoch, keď je potrebné dopravovať kvapaliny pri vysokých alebo nízkych teplotách a pri vysokých systémových tlakoch.

Vietor je tiež vysoko potenciálnym zdrojom obnoviteľnej energie. Veterné turbíny potrebujú frekvenčný menič na prispôsobenie výslednej frekvencie frekvencii siete. Proces premeny uvoľňuje počas prevádzky veľké množstvo tepla, ktoré je potrebné odviesť. Toto je hlavný problém hlavne pri inštaláciách na mori kvôli zlej dostupnosti a udržiavateľnosti.

Z tohto dôvodu veterné turbíny na mori často potrebujú odolné komponenty. Obľúbenou konštrukciou chladiacej jednotky je použitie chladiva tvoreného zmesou voda-glykol v kombinácii so zapuzdreným motorovým čerpadlom.

Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo máte otázky, či požiadavky, neváhajte nás kontaktovať

všetky polia označené hviezdičkou (*) musia byť vyplnené

We need your consent to load Google Maps!

We use a third-party service to embed map content. This service may collect data about your activities. Please read the details and agree to use the service to view this map.