Aurum Pumpen GmbH – Habermann Pumpen –
váš kompetentný partner

Odstredivé čerpadlá sú srdcom nášho podniku. Skúsenosť získaná z úspešného nasadenia viac ako
30 000 čerpadiel plynie kontinuálne do ďalšieho vývoja našich produktov. Pritom mnoho čerpadiel bolo vyrobených na zákazku, špeciálne podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Odstredivé čerpadlá Habermann sa používajú predovšetkým tam, kde sa čerpajú abrazívne alebo abrazívno/korozívne médiá. Jednotlivé konštrukčné diely sú volené so zohľadnením ďalších faktorov ako teplota alebo chemické zloženie čerpaných médií.

Naše odstredivé čerpadlá majú dlhú životnosť a nízke prevádzkové náklady. Zvlášť pri potrebných údržbárskych prácach vám jednoduchá a optimalizovaná konštrukcia ušetrí čas a peniaze napr. vďaka krátkym časom odstávky.

Servis a blízkosť k zákazníkovi sú pre nás samozrejmosťou už viac ako 40 rokov. Náš technický a zákaznícky servis, pozostávajúci zo skúsených inžinierov a technikov, sa každodenne zaoberá čo najlepšou realizáciou požiadaviek zákazníkov v čerpacej technike.

Naše odvetvia:

Chémia, ťažobný priemysel a spracovanie rudy, železiarsky a oceliarsky priemysel, kamene a zemstavebníctvo a výroba stavebných hmôt, energetika, razenie tunelov/špeciálne podzemné stavby

Naše produkty:

Je možné dodať dve produktové línie našich čerpadiel: Elasticky vyvložkované čerpadlá: * HPK o korozívne médiá a ľahšie až ťažšie opotrebenie

Kovové čerpadlá*:


habermann_HPK_series_dissecthabermann_N_serieshabermann_T_series