HERMETIC-Pumpen GmbH

Firma HERMETIC-Pumpen GmbH zaujíma v oblasti bezupchávkových čerpadiel jednu z najvýznamnejších pozícií na svetovom trhu.

Rozsiahly program čerpadiel HERMETIC s čerpadlami so zapúzdreným motorom , čerpadlami s magnetickou spojkou, vývevami a objemovými čerpadlami obsahuje popri štandardných vyhotoveniach aj množstvo špeciálnych konštrukčných typov a variantov pre špecifické aplikácie.

Oblasť použitia čerpadiel HERMETIC je v rozsahu teplôt kvapalín od –160 °C do +450 °C, pri systémových tlakoch do 120 MPa a výkonnoch od 1 kW do 670 kW. Doteraz bolo vo svete inštalovaných viac ako 200 000 čerpadiel HERMETIC pre najobtiažnejšie čerpacie podmienky. Náš zákaznícky servis zahŕňa uvedenie do prevádzky, prestavby a inšpekcie, servis náhradných dielov a 24 hodinovú horúcu linku pre núdzové prípady.

Výroba má sídlo v Gundelfingene (Nemecko), blízko Freiburgu. Prítomnosť na celosvetovom trhu je zabezpečená vlastnými kanceláriami, zmluvnými dielňami a zastúpeniami vo viac ako 50 krajinách sveta. S firmou HERMETIC-Pumps Inc. USA majú naši zákazníci k dispozícii tiež vlastné servisné centrum v Severnej Amerike. Trhy smerujúce do ázijského a pacifického priestoru obsluhujeme cez náš závod v Číne.

Naše odvetvia:

Chémia / ropa & plyn / chladiaca technika / energia

Naše produkty:

Hermetické odstredivé čerpadlá


Vývevy a vákuové systémy


Objemové čerpadlá rotačné# zubové čepadlá


Kontrolné zariadenia


DSC06119_rgb_smallCAMT-52_6_rgb_smallIMG_0891_rgb_small