MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH

MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH je jedným z výrobcov plastových čerpadiel s vedúcim postavením na celosvetovom trhu, so zameraním na čerpanie agresívnych, abrazívnych, chemicky zaťažených kvapalín a kvapalinových zmesí. Naše čerpadlá vo vertikálnej a horizontálnej konštrukcii sa používajú v oceliarskom a chemickom priemysle, ako aj v technike životného prostredia.

Na tento účel vyvinula firma MUNSCH špecifické systémy, medzi inými aj systémy s mechanickými upchávkami alebo magnetickými spojkami napr. na čerpanie kvapalín a chemikálií s obsahom pevných častíc, kontaminovaných médií, ako aj odpadových vôd vznikajúcich pri čistení spalín a odpadového vzduchu. Podnik poskytuje riešenia aj pre menej bežné oblasti použitia

Všetky čerpadlá výrobcu je možné dodať aj na použitie v prosredí s nebezpečenstvom výbuchu t. j. vo vyhotovení ATEX.

Firma MUNSCH investuje cca 7 % ročného obratu do samostatného podnikového výskumu a vývoja.

Na optimálne hydraulické vyhotovenie odstredivých čerpadiel sa používa numerický výpočet prúdenia CFD (Computational Fluid Dynamics), ktorého výsledky sa následne aplikujú vo výrobe.

Cez predajnú sieť na celom svete spoločnosť MUNSCH poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby od poradenstva cez plánovanie zariadenia až po samostatné a špeciálne riešenia.
Podiel exportu je 75 %.

Rodinný podnik založený v roku 1964 vyrába v sídle materskej spoločnosti v Ransbach-Baumbachu pod obchodným vedením Stefana Munscha. Podnik zamestnáva 105 zamestnancov a v roku 2012 vyprodukoval ročný obrat 14,5 mil. eur.

Naše oblasti použitia:

Oceliarstvo


Chémia


Životné prostredie


Metalurgia


1A-NP-REA-F-mit-LOGO_webTNP-KL_webCM_web