WELLER Pumpen GmbH

Produky firmy Weller Pumpen GmbH sa vyznačujú vysokým technickým štandardom, dlhou životnosťou a ľahkou údržbou.

Tento vysoký kvalitatívny štandard sa dosahuje a neustále vylepšuje v našom výrobnom, výrobno-montážnom a skúšobnom oddelení, oddelení vonkajšej montáže a servisnom oddelení prostredníctvom kvalifikovaného odborného personálu a za podpory CAD-nástrojov.

Od roku 1995 patrí k tomuto kvalitatívnemu štandardu aj plnenie európskej normy kvality ISO 9001.

Skôr ako produkty opustia podnik, skontrolujú sa výkonové údaje každého novo vyrobeného čerpadla. Pritom existuje možnosť vo vlastných skúšobniach čerpadiel vykonať rozsiahle preberacie skúšky až po elektrický hnací výkon 3550 kW pri 3000 min-1.

V rámci servisu a služieb firma Weller Pumpen GmbH poskytuje:


Naše odvetvia:

Elektrárne (energia, diaľkové teplo), ťažobný priemysel, rafinérie, čerpanie ropy, chémia, oceliarne


Náš program produktov obsahuje:


Materiály

Telesá čerpadiel a vnútorné časti: liatina, bronz, oceľoliatina, nerezové materiály. Ďalšie materiálové vyhotovenia na vyžiadanie, vždy prispôsobené na čerpané médium.


habermann_N_serieshabermann_HPK_series_dissectWeller_3